Energetska sanacija Hiše Krasna

Podjetje D & B FINING, turizem in poslovne storitve d.o.o., je na javnem razpisu »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »Energetska sanacija Hiše Krasna«.

Z operacijo Energetska sanacija v Hiši Krasna želimo energetsko učinkovitost stavbe dvigniti na najvišjo raven z uvajanjem ukrepov za učinkovitejše ravnanje z viri, s tem pa zmanjšati rabo energije za objekt, zmanjšati rabo vode na nočitev, zmanjšati količino odpadkov. Z naštetimi aktivnostmi bomo povečali rabo obnovljenih virov ter povečali energetsko neodvisnost podjetja.

 • Celotna vrednost projekta: 201.800 EUR

 • Predviden znesek sofinanciranja: 115.786,89 EUR

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Namen za Hišo Krasna: Povečanje snovne in energetske učinkovitosti obstoječega objekta Hiše Krasna in zmanjšanje rabe energije oziroma povečanje rabe obnovljivih virov.

Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Cilj projekta za Hišo Krasna:

 • s prenovo doseči višji nivo storitev,

 • z energetsko sanacijo stavbe povečati njihovo energetsko učinkovitost,

 • ustvariti več prihodkov in posledično možnost večanja zaposlitev ter vlagati v nadaljnji razvoj     turistične dejavnosti

 • povečati skupno število gostov,

 • povečanje dodane vrednosti podjetja,

 • zmanjšanje stroškov poslovanja podjetja zaradi večje rabe obnovljenih virov.

Rezultati projekta:

 • pridobiti certifikat »Green Key«,

 • manjša raba energije za objekt,

 • manjša raba vode na nočitev,

 • manjša količina nastalih odpadkov na nočitev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

.